Строителство на многофункционална сграда

Проект:

Строителство на многофункционална сграда(изграждане на стомано-бетонна конструкция, зидария, изпълнение на ВиК и Електро инсталации, монтаж на перголи от метален профил, монтаж на алуминиева фасада, изпълнение на вертикална планировка) на бул. Черни връх № 189Г, гр. София, РЗП 1200 м²

Възложител:

САБРА Интернешънъл ЕООД

Изпълнение:

2014-2015 г.

 

>> Вътрешно преустройство на магазин

Студио

 

адрес: 1309 София, ул. Зографски манастир №15, вх. В, ап. 46; телефон: 0876 444 600
e-mail: office@fmbg.eu